Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Oferta ponadlokalna jako przedmiot konsumpcji miejskiej

Tytuł:
Oferta ponadlokalna jako przedmiot konsumpcji miejskiej
Oyerlocal offer as an object of urban consumption
Autorzy:
CZORNIK, Małgorzata
Tematy:
city functions
overlocal offer
city consumption
funkcje miasta
oferta ponadlokalna
konsumpcja miejska
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Język:
polski
Prawa:
CC BY-NC-SA: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0
Źródło:
Studia Miejskie; 2010, 1; 169-178
2543-5302
2082-4793
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach, które - będąc głównymi ośrodkami życia - są tym samym najważniejszymi miejscami konsumpcji. Na ich obszarze zaspokajana jest większość rozpoznanych potrzeb i stale powstają nowe. Popyt na miasto determinuje zbiór oferowanych produktów, którymi zainteresowani są różni klienci, także przybywający spoza jego granic. W praktyce zachowańcodziennych oferta miasta jako przedmiot działań ponadlokalnych to zbiór dóbr i usług zaspokajających potrzeby pozamiejskich podmiotów. Stanowią ją produkty wytwarzane w mieście lub dostępne na jego obszarze (sprowadzane), których nabywcy nie są mieszkańcami miasta, ich zaś interesy mogą być inne niż cele miejskie. Konsumpcja miejska zarabia na klientach ponadlokalnych, ale kosztem własnych surowców. Rachunek tylko pozornie jest dodatni. Rzadko kto zastanawia się i praktycznie nikt nie liczy, ile kosztujeużytkowników miast hałas, zatłoczenie, stres, pośpiech, ciągłe konkurowanie o jak najlepsze miejsce, zasoby,skuteczność polityki czy propagowane wzorce.

Over a half ofworld population lives in cities which, as main life centres, are the most important places of consumption. In urban areas the majority of recognised needs is satisfied and there are still created new ones. The demand for city determines a set of offered products interesting for different clients also clients from outside. In the practice ofday-to-day behaviour the city offer as an object of overlocal activities is aset of goods and services satisfying needs of outside entities. The city offer is madę up of products manufactured in the cityor available on its area (imported). The buyers are not the citizens and their interests may be different than city goals.Gty consumption earns on overlocal clients but at the expense of citys own resources. The account is positive only outwardly. Hardly anyone thinks about it or calculates, how costly for the citizens noise, congestion, stress, hastę, continuous competing for the best place, resources, policy effectiveness or propagatedpatterns are

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies